Sol·licitut de Certificats A2

L’alumnat apte en les llistes definitives del A2 haurà d’emplenar la sol.licitud annexa i entregar-la per duplicat en la Secretaria del centre fins el 4 maig.

Aquest curs el certificat A2 no té taxa associada per lo que no és necessari cap pagament.

SOLICITUD CERTIFICADO SUPERACIÓN DE NIVEL ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
.