XERRADA: COEDUCACIÓ. Bloc 3, Sessió 8

Hola a totes i tots, el proper dimecres dia  7 de febrer a les 17:30 està programada la sessió 8 del bloc 3 del programa COEDUCACENTRES.Tindrem amb nosaltres a Itziar i Isa, creadores del moviment El latido de la mariposos” que tractaran la temàtica relacionada amb la violència masclista i vicària.

Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYwMTFhN2YtNGIyYS00NzYwLWEyODAtMjQyMWI3NzE2ZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22e16c4048-34c1-4a24-805e-c0146021862b%22%7d 

TORNA EL CINEMA AL JOANOT

CCom el darrer any, l’AMPA regala als seus socis i socies, a una entrada gratuïta pel cinema en Nadal. Vine a arreplegar la teua entrada, a l’hora del descans (10:45-11:15), durant els dies del 11 al 20, i gaudeix del millor cinema als ABC EL SALER, amb les teues amigues i amics.

Eliminació de prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe.

Hola a totes i tots, vos enviem la següent xerrada, la qual enceta la programacio del programa COEDUCENTRES. Aquest programa, es fara al llarg del curs, i consistira en diferents espais de dialeg i trobada de les families i el centre educatiu. 

Els enllaços per accedir a la sessió formativa del dia 29/11/23 de 17:30 a 19:20, de 

COEDUCACENTRES: Eliminació de  prejudicis,  estereotips i rols  en funció del sexe.

Gràcies i salutacions

Assemblea General anual 23-24

Bon dia, la junta directiva de l ́AMPA, ha decidit que la Assemblea General anual, no es farà presencialment, degut a la manca d'assistència en les darreres convocatòries.
Així que, vos enviem els documents que tots i totes hem de conèixer, i si escau, qualsevol ens pot interpel·lar mitjançant el nostres correu electrònic. Gràcies.

ampajoanotmartorell@gmail.com

Eleccions a Consell Escolar – 23 de novembre

Estimades famílies.

El proper dijous, dia 23 de novembre, es celebren les eleccions a representants del Consell Escolar a tots els centres educatius.

A aquesta convocatòria electoral estem cridats tots i totes que pertanyem a la comunitat educativa del Joanot: alumnat, professorat, personal d'administració i servicis i, per suposat, famílies.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i decisió de les nostres escoles. Totes les innovacions, projectes, canvis i mesures cap a la millora del funcionament i la vida d'un centre estan estretament relacionades amb aquesta entitat.

Si com a mare, pare o tutor/a legal de les vostres filles i fills voleu participar d'aquests processos, i també ser la veu de les famílies al Consell, vos convidem a presentar una candidatura representant al sector famílies. Enguany n'hi han dues vacants que s'han de renovar.

Per a concórrer a l'elecció com a representant d'una d'estes dues candidatures, poseu-se en contacte amb l'Equip Directiu mitjançant un missatge al 46012999.secretaria@edu.gva.es, el termini és des del 18 d' octubre fins el 7 de noviembre de 2023, per tal de fer els tràmits pertinents.

A més a més, la junta electoral es constituirà el dia 16 d'octubre per sorteig entre tot el cens. Si ixen seleccionats els avisarem per telèfon i/o correu electrònic.

Els censos es publicaran el dia 18 d'octubre en el tauler d'anuncis del centre. I existirà un termini de 3 dies lectius per a la reclamació d'errors a través d'un correu a: 46120999.secretaria@edu.gva.es

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem cordialment

https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV+B4+Candidatura+independent+families.pdf/ca127dbf-38a3-dbad-70b7-a1d03ec92261?t=1695635127401

Entrega de agendes

Bon dia, finalizat el termini de entrega de agendes, s’obri un nou ventall. A partir de hui, qui haja pagat la quota de soci, haurà de anar a Consergeria a arreplegar la agenda, on es deixará al nom del alumne/a.Qui sols vulga la agenda, també podrà comprar-la al preu de 5 euros, en la mateixa Consergeria.

Gràcies.

Inici del curs 2023-2024

Volgudes famílies;

Hem arribat al inici del curs 2023-2024, i el repartiment d’agendes es farà de la següent forma: 

  • Els alumnes que hagin pagat la quota, rebran al inici de les classes la seua agenda.
  • Qui pague en els propers dies, s’ha de passar en el descans de les classes, de 10:45-11:15, el despatx de l’AMPA, i li ho donarem. Estarem dilluns, dimarts, dimecres i divendres de la setmana que ve.
  • Qui no vullga ser soci/a, pot arreplegar la agenda per 5 euros, en el mateix lloc i horari.

Gracies a la vostra aportació en el darrer curs, hem pogut:

  • Subvencionar les AGENDES al alumnat de Secundaria i Batxillerat.
  • Subvencionar la Volta a Peu de desembre al institut.
  • Regalar al alumnat associat, una entrada al cinema per desembre, per fer-los gaudir d’aquesta opció cultural. 
  • Realitzar quatre xerrades on-line, prou enriquidores per a tots els asistents.
  • Subvencionar la graduacaió de 2º de batxillerat i de 4º de Secundaria, per la realitzacio dels dos actes.
  • Subvencionar la revista “Trellat i forrellat”, feta pels nostres fills i filles al institut.

Per poder continuar fent el millor, vos demanem de nou vostra aportació per al pròxim curs 2022-2023. La quota continua sent de 20 € per un alumne, 30 € per dues alumnes i 40 € per 3 o mes alumnes, a abonar per transferència bancaria al compte del AMPA de Caixa Popular; 

ES84 3159 0010 5422 9953 3220

Molt important indicar al ingres el nom del alumne.

Per eixample: Andreu Gines Ferrer 2º Secundaria.

En el cas que siguen dos o mes alumnes, valdria amb el nom i cognoms comuns i els cursos. Por eixample: Andreu y Sara Ginés Ferrer 3ª Secundaria i 2º Batxillerat.

XERRADA: COEDUCACIO

Benvinguts a totes i tots. Tornem amb les xerrades de formació a la nostra comunitat educativa del Joanot. Esperem que siga del vostre interès i vos connecteu a la formació. Salutacions
Nova xerrada del cicle de conferències del AMPA.
Tema: COEDUCACIO
Dijous 28 març 2023, 18:00 

Unirse a la reunión Zoom

https://meet.jit.si/CURSOCOEDUCACIONJOANOTMARTORELL