Graduació de Segon de Batxillerat

Estimades famílies.

Us comuniquem, amb gran alegria, que la graduació de la promoció de Batxillerat 2022-2024, de la qual formen part les vostres filles i els vostres fills, tindrà lloc divendres que ve, dia 24 de maig, a partir de les 17.30 hores, al pati del nostre institut.

Cada persona graduada tindrà cinc invitacions, que s'entregaran dimecres que ve, 22 de maig, després de concloure la reunió de preparació de les Proves d'Accés a la Universitat.

En efectuar el lliurament d'estes invitacions, les persones que es vagen a graduar entregaran una aportació de quatre euros al centre. Estos diners servirà per a ajudar a sufragar les despeses derivades de la realització de l'acte de graduació, i contribuiran també al creixement del Fons Solidari amb el qual comptem en l'institut. Esta quantitat va ser acordada amb els delegats i delegades dels grups de 2n de Batxillerat.

L'accés al centre de les persones convidades es realitzarà a través l'entrada principal, situada al carrer Ciutat de l'Aprenent, 2. Serà necessari mostrar una de les invitacions per a poder entrar en el recinte de l'institut i, posteriorment, ocupar una cadira. Us preguem que procediu a l'entrada amb puntualitat, i a partir de les 17.15 hores.

L'alumnat que es graduarà podrà accedir al centre des de les 17.00 hores.

Estem segurs que gaudirem molt durant este gran esdeveniment, que suposa la culminació d'una etapa d'esforç i treball, i l'inici d'un nou període acadèmic i professional per al nostre alumnat.

Ens veiem el divendres!

VISITA D’ALUMNAT D’HAMBURG

El dimarts 23 vam rebre a un grup d'alumnat del Albrecht-Thaer-Gymnasium d'Hamburg, Alemanya, com a part d'una mobilitat Erasmus+ amb alumnat de 3r i 4t ESO del Joanot.

Gaudirem d'una setmana plena d'activitats, visita al centre històric de València, visita al teatre romà de Sagunt, partit de colpbol al pati i moltes activitats més.

Resultat de les Cangur 2024

El passat 21 de març van tindre lloc a la Universitat Politècnica de València les proves cangur 2024, en les quals van participar alumnes de l’IES Joanot Martorell dels cursos 3r, 4t i 1r de batxillerat. Per a 1r i 2n d’ESO, les proves van tindre lloc en el nostre centre el 22 de març. Durant el curs, el departament de matemàtiques ha dedicat els patis dels dimecres a la seua preparació.

            Volem destacar els bons resultats de l’alumne Pau Acero Moreno, el qual ha quedat el número 29 de 2075 participants, i les alumnes Olga Maria Cavalcanti de Oliveira i Elena Ferrando Bórnez, les números 51 i 83 de 2261. De la mateixa manera podem destacar que 16 estudiants del nostre institut han quedat dins del 20% dels millors alumnes.

Admissió Formació Professional Bàsica

Per a participar en l'admissió al cicle de grau bàsic d'informàtica d'oficina del centre, l'alumnat deurà:

  • Presentar la seua sol·licitud telemàtica del 24 de maig al 3 de juny en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/
  • Presentar el consell orientador en paper en la Secretaria del centre sol·licitat en primera opció fins a l'1 de juliol. El 27 de juny aquelles persones que no tinguen marcada en la seua sol·licitud que han aportat el consell orientador rebran un correu informatiu.
  • Llistat d'admesos provisional: 5 de juliol. El centre on se li adjudica el lloc escolar el podran consultar en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/ o en el tauler d'anuncis del nostre centre. Poden presentar reclamacions telemàtiques al llistat des del 5 fins al 9 de juliol.
  • Llistat d'admesos definitiu: 12 de juliol.
  • La matrícula (lliurament de documentació) de l'alumnat es realitzarà de manera presencial en la Secretària del centre del 15 al 18 de juliol.

Més informació sobre el procediment d'admissió en: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Més informació sobre FP: https://www.todofp.es/

Cuadro admision cas 1

Descarregar

CONCURS LITERARI 2024. BASES

L'IES Joanot Martorell convoca els PREMIS DE LITERATURA Joanot Martorell en la modalitat de RELAT CURT. Les bases d'aquests premis són les següents:

1. Podrà presentar-s’hi tot l'alumnat que curse estudis d'ESO, FPB i Batxillerat en aquest centre durant el curs 2023-2024.

2. Les obres podran presentar-se en VALENCIÀ, CASTELLÀ, ANGLÉS o FRANCÉS, i s'estableixen tres categories:

Categoria A: Alumnat de 1r i 2n curs d'ESO

Categoria B: Alumnat de 3r i 4t curs d'ESO i FPB

Categoria C: Alumnat de batxillerat.

3. PREMIS:

3.1. Les obres consistiran en narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere narratiu (històric, ciència-ficció, policial…) i en la modalitat narrativa de relat curt.

3.2. Tots els relats han de partir d'UNA d'aquestes tres opcions, que s'inclourà obligatòriament:

a. una fotografia inspiradora del relat

b. la frase inicial:

- Categoria A (Anglés/ Francés fins a 3 ESO): En un país llunyà...

- Categories A (Castellà / Valencià), B i C: Era un dia com qualsevol altre, fins que va arribar eixa carta.

c. la frase final:

- Categoria A (Anglés/ Francés fins a 3 ESO): ... les coses mai passen per casualitat.

- Categories A (Castellà i Valencià), B i C: ... i així, amb l'últim raig de sol esvaint-se en l'horitzó, va tancar els ulls i va somriure.

3.3. En cas de presentar obres en diferents idiomes, cada relat ha de ser original.

3.4. L'extensió de l'obra ha de tindre un màxim de tres fulls. Es presentarà escrita a ordinador, amb interlineat de 1,5, per una sola cara i amb un cos de lletra Arial 12.

4. El jurat estarà format per professorat del centre i es donarà a conéixer el dia del lliurament dels premis.

5. El jurat podrà considerar algun dels premis deserts si manquen de la suficient categoria literària.

6. La dotació dels premis:

Els premis es cobraran mitjançant targetes o vals-regal canviables als establiments corresponents.

Hi haurà un únic premi de 50 euros per cada categoria A, B i C per a les obres escrites en cadascun dels idiomes objecte d'aquesta convocatòria: VALENCIÀ, CASTELLÀ, INGLÉS I FRANCÉS

7. Presentació dels originals:

Es presentaran dos originals, que han d'anar signats amb un pseudònim i especificant el curs, i que s'acompanyaran d'un sobre tancat en el qual figurarà, en l'exterior, el títol de l'obra, el pseudònim del participant i el curs i, a l'interior, les dades del participant: nom i cognoms i curs / grup.

En les còpies no ha d'aparéixer cap dada de l'autor/a.

El jurat pot eliminar els originals que no complisquen aquestes normes.

8. Termini de presentació, lloc i lliurament dels premis:

El termini de presentació finalitzarà el divendres, 10 de maig a les 12h.

Lloc de presentació: els treballs es presentaran a Consergeria.

Els premis s'entregaran el divendres, 24 de maig de 2024. Si alguna de les persones guanyadores fora part de l'alumnat de 2n de batxillerat, el lliurament dels premis es realitzaria el mateix dies 24 de maig a la vesprada, durant l'acte de graduació de 2n de batxillerat.

València, abril de 2024