Taller de Prehistòria

El passat dijous 4 de novembre l'alumnat dels grups de 1r d'ESO E, F, G, H i I va assistir en l'institut a un Taller de Prehistòria dut a terme per experts de la Cova de Bolomor (Tavernes de la Valldigna). D'aquesta manera, l'alumnat va poder repassar conceptes treballats en el projecte de Prehistòria sobre el procés d'hominització, el domini del foc i l'ús de la tecnologia del Paleolític i del Neolític, entre d'altres. #ABPPrehistòria #IESJoanotMartorell #CovadeBolomor

Famílies: votacions al Consell Escolar

Estimades famílies, hui s'han publicat les llistes definitives de candidatures al Consell Escolar de tots els sectors.

El proper 18 de novembre són les eleccions al Consell Escolar del centre. Si voleu demanar el vot no presencial podeu arreplegar les paperetes amb els candidats del sector de famílies en la Consergeria del centre, del dia 11 al 17 de novembre de 2021, tots dos inclosos.

Recordem que d’acord amb el article 14.2. del Decret 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, el sistema per al vot no presencial és el de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent o bé es lliurarà a la Direcció del centre, del 11 al 17 de novembre de 2021. També es podrà lliurar el sobre davant la mesa electoral el dia de les eleccions.

El sobre exterior contindrà la signatura coincident amb la que apareix en el document d’identificació que s'ha d'aportar, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent. El sobre interior en blanc estarà tancat i hi inclourà la papereta de vot.

L’horari de les votacions sector famílies el 18 de novembre serà el següent:

- De 8:00 a 10:00 hores de matí.

- De 17:00-19:00 hores de vesprada.

Esperem la vostra participació.

La Junta Electoral.

25N Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona

Durant el mes de novembre anem a treballar en la prevenció de la violència de gènere en l'adolescència.

Veurem com detectar les primeres senyals de violència de gènere i qué es pot fer davant d'una situació de maltracte, així com també donarem exemples de relacions igualitàries i sense estereotips.

La sèrie de cinc curtmetratges  “Encuentra el Verdadero Amor”, dirigits i produïts per la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) permet treballar diferents àmbits relacionats amb la violència de gènere a través de cinc històries diferenciades protagonitzades per jóves.

El seu visionat anirà acompanyat d’activitats prèvies i de posterior debat per a profunditzar i treballar en la prevenció de la violència de gènere en l'adolescència.

“Encuentra el Verdadero Amor”: Capítulo 1. Fútbol.

“Encuentra el Verdadero Amor”: Capítulo 2. Árbol.

“Encuentra el Verdadero Amor”: Capítulo 3. Telefonillo.

“Encuentra el Verdadero Amor”: Capítulo 4. Banco.

“Encuentra el Verdadero Amor”: Capítulo 5. Contraseña.

Premi extraordinari al rendiment acadèmic d’ESO

L'equip directiu i docent de l'IES Joanot Martorell dóna l'enhorabona a les nostres alumnas  de primer de batxillerat que han obtingut el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic en Secundària:

Emma Xuerou Pérez Gil

Celia Romero Rodríguez

Són un exemple de treball ben fet, constància i actitud positiva

 

Eleccions al Consell Escolar

Estimades famílies.
El proper dijous, dia 18 de novembre, es celebren les eleccions a representants del Consell Escolar a tots els centres educatius. A aquesta convocatòria electoral estem cridats tots i totes que pertanyem a la comunitat educativa del Joanot: alumnat, professorat, personal d'administració i servicis i, per suposat, famílies.
El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i decisió de les nostres escoles. Totes les innovacions, projectes, canvis i mesures cap a la millora del funcionament i la vida d'un centre estan estretament relacionades amb aquesta entitat.
Si com a mare, pare o tutor/a legal de les vostres filles i fills voleu participar d'aquests processos, i també ser la veu de les famílies al Consell, vos convidem a presentar una candidatura representant al sector famílies. Enguany n'hi han dues vacants que s'han de renovar.
Per a concórrer a l'elecció com a representant d'una d'estes dues candidatures, poseu-se en contacte amb l'Equip Directiu mitjançant un missatge al 46012999@gva.es, abans de dimarts 2 de novembre, per tal de fer els tràmits pertinents.
Moltes gràcies