Final de curs i preparació del curs 23-24

Estimades famílies, des de l’institut Joanot Martorell volem comunicar-vos algunes informacions relatives al final de curs i la preparació del pròxim curs 23-24.

1) La preferència d’assignatures que el nostre alumnat vol cursar en el 23-24:

Durant el mes de maig, a través de les enquestes enviades per Web Família, l’alumnat va indicar les seues preferències. L’alumnat que no l’haja realitzat, podrà fer-la fins el dia 2 de juliol de 2023. No obstant tindrà prioritat en l’assignació d’assignatures qui la van emplenar dins del primer termini.

2) Lliurament de la documentació en paper:

Durant aquesta setmana 12-16 de juny, els/les tutors/es repartiran un sobre amb el nom de l’estudiant amb les instruccions que cal seguir. Aquest sobre es lliurarà amb la documentació sol·licitada el dia 27 de juny en la reunió final amb les famílies. I tindrà la consideració de matrícula.

En aquesta reunió, també es retornaran els lots de llibres de la Xarxa.

En el cas d’alguna malaltia crònica que necessite coneixement per part de l’institut, i que encara no s’haja comunicat, s’han d’adreçar de forma presencial a la finestreta de la Secretaria del centre.

3) Actualització de dades:

Si hi ha hagut alguna modificació de dades a comunicar, pot actualitzar-la enviant un missatge des de Web Família a la Secretaria del centre.