Resultat de les Cangur 2024

El passat 21 de març van tindre lloc a la Universitat Politècnica de València les proves cangur 2024, en les quals van participar alumnes de l’IES Joanot Martorell dels cursos 3r, 4t i 1r de batxillerat. Per a 1r i 2n d’ESO, les proves van tindre lloc en el nostre centre el 22 de març. Durant el curs, el departament de matemàtiques ha dedicat els patis dels dimecres a la seua preparació.

            Volem destacar els bons resultats de l’alumne Pau Acero Moreno, el qual ha quedat el número 29 de 2075 participants, i les alumnes Olga Maria Cavalcanti de Oliveira i Elena Ferrando Bórnez, les números 51 i 83 de 2261. De la mateixa manera podem destacar que 16 estudiants del nostre institut han quedat dins del 20% dels millors alumnes.

Admissió Formació Professional Bàsica

Per a participar en l'admissió al cicle de grau bàsic d'informàtica d'oficina del centre, l'alumnat deurà:

  • Presentar la seua sol·licitud telemàtica del 24 de maig al 3 de juny en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/
  • Presentar el consell orientador en paper en la Secretaria del centre sol·licitat en primera opció fins a l'1 de juliol. El 27 de juny aquelles persones que no tinguen marcada en la seua sol·licitud que han aportat el consell orientador rebran un correu informatiu.
  • Llistat d'admesos provisional: 5 de juliol. El centre on se li adjudica el lloc escolar el podran consultar en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/ o en el tauler d'anuncis del nostre centre. Poden presentar reclamacions telemàtiques al llistat des del 5 fins al 9 de juliol.
  • Llistat d'admesos definitiu: 12 de juliol.
  • La matrícula (lliurament de documentació) de l'alumnat es realitzarà de manera presencial en la Secretària del centre del 15 al 18 de juliol.

Més informació sobre el procediment d'admissió en: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Més informació sobre FP: https://www.todofp.es/

Cuadro admision cas 1

Descarregar