Procediment d’admissió i matrícula ESO-BATX (curs 2024-25)

 

ADMISSIÓ ESO i Batxillerat

#Admissió: 📆 Ja s’ha publicat el CALENDARI d’ADMISSIÓ per al pròxim curs.  Aquest procediment és sobretot important per a les famílies que matriculeu els fills i filles que canvien d’etapa. 

➡️ Tots els tràmits els podreu realitzar en el web ADMINOVA

👉 PERÍODE D’ADMISSIÓ EN ESO I BATXILLERAT: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 4 AL 10 DE JUNY DE 2024. (Queden exceptuats els futurs alumnes dels CEIP Cervantes i CEIP Eres Altes: NO HAN DE SOL·LICITAR ADMISSIÓ, ja que són centres adscrits a l’institut i tenen garantida la plaça. )

CALENDARI admissió ESO i BATXILLERAT

 

📄 Publicació del DOGV: RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2024-2025. 

📄 CRITERIS ADMISSIÓ : Baremació

criteri valoració ESO i BATXILLERAT

ℹ️ Més informació: https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio

  • L’alumnat dels CENTRES ADSCRITS, CEIP Cervantes i CEIP Eres Altes, podran formalitzar la seua matrícula del 25 AL 28 de juny. (Enviarem instruccions als coles adscrits més endavant.)
  • La sol·licitud d’admissió és obligatòria per l’alumnat que canvia d’etapa (de Primària a Secundària de centres no adscrits) o que el pròxim curs s’incorpora a Batxillerat o Formació Professional (de secundària a batxillerat/cicles formatius encara que siga dins del propi centre), encara que ho faça en aquest mateix centre. També han de sol·licitar admissió els nous alumnes que durant aquest curs estiguen matriculats en altres centres i a partir del curs 2024-2025 vullguen sol·licitar plaça a l’IES el Quint.