Procediment d’admissió i matrícula ESO-BATX (curs 2023-24)

 

ADMISSIÓ ESO i Batxillerat

#Admissió: 📆 Ja s’ha publicat el CALENDARI d’ADMISSIÓ per al pròxim curs.  Aquest procediment és sobretot important per a les famílies que matriculeu els fills i filles que canvien d’etapa. 

👉 PERÍODE D’ADMISSIÓ EN ESO I BATXILLERAT: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 4 AL 12 DE MAIG DE 2023. (Queden exceptuats els futurs alumnes dels CEIP Cervantes i CEIP Eres Altes: NO HAN DE SOL·LICITAR ADMISSIÓ, ja que són centres adscrits a l’institut i tenen garantida la plaça. )

➡️ Tots els tràmits els podreu realitzar en el web www.telematricula.es

📄 Publicació del DOGV: RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023-2024.
[2023/2551] 

📄 CRITERIS ADMISSIÓ : Baremació

ℹ️ Més informació: https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio

  • L’alumnat dels CEIP Cervantes i CEIP Eres Altes, podran formalitzar la seua matrícula del 22 de juny al 5 de juliol. Tot el tràmit es realitzarà presencialment.
  • La sol·licitud d’admissió és obligatòria per l’alumnat que canvia d’etapa (de Primària a Secundària de centres no adscrits) o el pròxim curs s’incorpora a Batxillerat o Formació Professional (de secundària a batxillerat/cicles formatius encara que siga dins del propi centre), encara que ho faça en aquest mateix centre. També han de sol·licitar admissió els nous alumnes que durant aquest curs estiguen matriculats en altres centres i a partir del curs 2023-2024 vullguen sol·licitar plaça a l’IES el Quint.
eso i batx CALENDARI admissió