Equip Directiu

L’Equip Directiu del Centre està format per:

  • Directora: Mª Carmen Miquel
  • Vicedirector: Antoni Guzman
  • Cap d’Estudis: Imma Ruiz
  • Secretària: Eva Ferrando
  • Coordinadora de l’ESO: Ana Roncero