PROVES A2 (ANGLÉS I FRANCÉS)

INSCRIPCIÓ: lliurament del FORMULARI D’INSCRIPCIÓ en secretaria del centre fins al 03/05/2024 en al secretaria del centre (l’alumnat ho pot tramitar en horari de pati d’11 a 11:30 h )

Accés a RESOLUCIÓ PROVES A2

Tota la informació en la web de Conselleria d’Educació GVA:

https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades

CALENDARI (La prova homologada de cadascun dels idiomes oferits en cada centre serà única i es realitzarà en el mateix dia i hora en tots els centres):

 • Prova homologada d’anglés: 8 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
 • Prova homologada de francés: 9 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
 • Article 45. Requisits de participació de l’alumnat (CAPÍTOL IV DE L’ORDRE 34/2022, de 14 de juny)
  1. Els requisits de participació de l’alumnat són:
  1.1. Tindre setze anys, complits en l’any en què es realitza la prova. Podrà inscriure’s en la prova homologada l’alumnat menor de setze anys que estiga cursant quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria per flexibilització en la durada de l’escolarització.
  1.2. Estar matriculat al mateix centre en què realitze la prova de l’idioma corresponent.
  2. L’alumnat podrà realitzar la prova homologada de qualsevol idioma que s’impartisca al seu centre.