Llibres de text

Llistat de llibres de text – curs 2023-2024 (actualitzat a 18 de juliol de 2023)

– Programa de reutilització de llibres de text de l’IES el Quint

– Instruccions sobre la recollida de llibres del programa XARXA LLIBRES – juny 2023:

Entre els dies 8-21 de juny es procedirà a la recollida dels llibres de la Xarxa Llibres del curs 22-23.
Els recordem que els llibres s’han de retornar amb el folre que s’ha usat durant el curs (obligatòriament havíen d’estar folrats) i identificats a la part de darrere de la portada amb una etiqueta on figurarà el nom de l’alumne/a, curs, grup i estat en què s’ha entregat. En el cas de llibres per trimestres, cal comprovar que tots els volums tenen el mateix codi de barres de la Xarxa Llibres del centre (etiqueta en portada). Cas del deteriorament d’un volum o pèrdua, caldrà reposar el lot complet abans de fi de curs (apt. 4 “Programa de reutilització de llibres de text IES el Quint”)

La recollida de cada llibre la realitzarà, en hores de classe, el professorat corresponent de cada assignatura, qui revisarà i valorarà l’estat.

L’entrega de llibres del curs 23-24 es realitzarà al mes de setembre.

– Alumnat que vulga pertànyer a la Xarxa Llibres (alumnat NOU en la Xarxa): S’ha de sol·licitar TELEMÀTICAMENT en el següent ENLLAÇ i entregar a secretaria del centre.

(Cal l’entrega del LOT COMPLET DE LLIBRES a la persona responsable de la Xarxa)

Més informació sobre el Programa XARXA LLIBRES de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.