Horari d’atenció i contacte

Secretaria > Horari d’atenció i contacte

L’horari d’atenció al públic de la secretaria del Centre és el següent:

De dilluns a divendres: 9:00-11:00 h i de 11:30-13:00 h

Els tràmits de Secretaria (sol·licituds de certificacions acadèmiques, títols, renúncies, o similars) es realitzaran en finestreta o per correu electrònic.

Per a consultes i dubtes, s’atendrà telefònicament i/o per correu electrònic:

Tel. 962718355 – Correu-e: 46024990.secretaria@edu.gva.es