MATRÍCULA CURS 2022-23

1. CALENDARI

Les dates de matriculació segons cursos són:

 • FINS EL 21 DE JUNY: ENTREGA DEL REQUISIT ACADÈMIC ESO en secretaria del centre de 1a opció (alumnat que ha participat en el procés ADMISSIÓ D’ESO (telematrícula))
 • FINS EL 30 DE JUNY: ENTREGA DEL REQUISIT ACADÈMIC CICLE FORMATIU BÀSIC en secretaria del centre de 1a opció (alumnat que ha participat en el procés ADMISSIÓ CFB (telematrícula))
 • DEL 28 DE JUNY AL 6 DE JULIOL: MATRÍCULA 1r ESO CENTRES ADSCRITS (CEIP CERVANTES i CEIP ERES ALTES)
 • DEL 27 DE JUNY AL 6 DE JULIOL: MATRÍCULA 1r ESO REPETIDORS/RES
 • FINS EL 4 DE JULIOL: ENTREGA DEL REQUISIT ACADÈMIC BATXILLERAT I CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ en secretaria del centre de 1a opció (alumnat que ha participat en el procés ADMISSIÓ BATX/CFGM (telematrícula))
 • DEL 4 AL 10 DE JULIOL: MATRÍCULA 2n I 3r ESO, 2n CFB INF
 • DEL 11 AL 17 DE JULIOL: MATRÍCULA 4t ESO, 2n BATX, 2n CFGM PROD. AGROECOLÒGICA
 • DEL 15 AL 21 DE JULIOL: MATRÍCULA CFB PROCEDENT D’ADMISSIÓ (alumnat dels llistats definitius d’admesos del 14 de juliol)
 • DEL 19 AL 22 DE JULIOL: MATRÍCULA ESO PROCEDENT D’ADMISSIÓ (alumnat dels llistats definitius d’admesos del 18 de juliol)
 • DEL 22 AL 29 DE JULIOL: MATRÍCULA CFGM PROCEDENT D’ADMISSIÓ (alumnat dels llistats definitius d’admesos del 21 de juliol)
 • DEL 23 AL 28 DE JULIOL: MATRÍCULA BATXILLERAT PROCEDENT D’ADMISSIÓ (alumnat dels llistats definitius d’admesos del 22 de juliol)