Convalidacions i exempcions

Convalidacions i exempcions per al curs 2022-2023

L’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’èlit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions, seguint allò que s’ha indicat en les ordres de Conselleria d’Educació. Més informació ACÍ.

PROCEDIMENT:

  • Emplenar sol·licitud del centre i model de sol·licitud de Conselleria. (DE MOMENT NOMÉS DISPONIBLE PER A CONVALIDACIONS EN ESO: DESCARREGAR)
  • Entregar en secretaria fins el 31/10/2022 (el centre resoldrà fins el 31/11/2022 i fins que no es resolga, l’alumnat ha de romandre a l’aula en l’hora de convalidació, encara que la família autoritze a entrar o eixir més tard segons la sol·licitud emplenada del centre).