Proves d’accés a CFGM- maig 2023

Secretaria > PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PROVA ACCÉS GM: Calendari i Horari de les proves

Tota la info en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Calendari 2023

  • INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
  • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril (llistat admesos/es)
  • listes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
  • PROVES: 22 i 23 de maig
  • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny (NOTES DE LES PARTS, ACTA FINAL)
  • RECLAMACIONS: 1-6 de juny AMB CITA PRÈVIA
  • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
  • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny (NOTES DE LES PARTS, ACTA FINAL)
  • Lliurament de certificats de la prova: del 8 de juny al 3 de juliol (incloses les certificacions parcials)
Amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres especificats en els annexos X i XI de la convocatòria:

 

 

PROVES: 22 i 23 DE MAIG de 2023

UBICACIÓ EXÀMENS: AULA CAFETERIA CENTRE

ACTA NOTES (per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte al 46024990.secretaria@edu.gva.es)

ACTA NOTES DE LES DIVERSES PARTS

LLISTAT ADMESOS

EXEMPLES EXÀMENS CONVOCATÒRIES ANTERIORS