Proves d’accés a CFGM- maig 2024

Secretaria > PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PROVA ACCÉS GM: Calendari i Horari de les proves

Tota la info en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909

proves accés calendari

  • INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març de 2024):
    • Grau mitjà: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909
    •  

FORMULARI INSCRIPCIÓ PROVA ACCÉS GRAU MITJÀ: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909&id_caso=docs

TAXES: https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS

PROVES: 20 I 21 DE MAIG de 2024

UBICACIÓ EXÀMENS: AULA SUM del centre (usos múltiples, al costat del Hall)

Informació bàsica

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909

Què és i per a què serveix?

Realització de la prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà.

Observacions

CALENDARI DE LES PROVES 2024
1. Inscripció: del 20 al 28 de març
2. Llestes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril
3. Llistes provisionals d’admesos: 24 d’abril
4. Reclamació llestes provisionals d’admesos i exclosos: 24 al 26 d’abril
5. Llistes definitives d’admesos i exclosos: 3 de maig
6. Realització prova d’accés a grau mitjà i superior : 20 i 21 de maig
7. Llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
8. Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 3 al 5 de juny
9. Entrega documentació justificativa: del 20 de març al 28 de juny
10. Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny
11. Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny.
* LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES – En els centres docents públics que impartixen cicles de grau mitjà. – Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d’aportar: DNI, passaport, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).
* VALIDESA I EFECTES – La certificació que acredita haver superat la prova d’accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional. – Estar en possessió del certificat de superació de la prova d’accés no implica l’admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents.

 

REQUISITS Tindre 17 anys o complir-los durant l’any de la realització de la prova.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà, i no posseïsquen requisits acadèmics d’accés.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

ACTA NOTES (per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte al 46024990.secretaria@edu.gva.es)

ACTA NOTES DE LES DIVERSES PARTS

LLISTAT ADMESOS

EXEMPLES EXÀMENS CONVOCATÒRIES ANTERIORS: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute