Justificació faltes alumnat

Alumnat/Famílies > Justificació faltes alumnat

Per a justificar les faltes d’assistència de l’alumnat, es pot fer de dues maneres:

– OPCIÓ PREFERENT On line: Cal que el pare/mare/tutor entre en la Web Família (almenys una persona de la família ha de tindre activat el servei) > Polsar Enviar un missatge a la tutora/tutor (quadre verd) o si es vol enviar el missatge a un altre professor, polsar en Assignatures i enviar al professorat desitjat (quadre verd).

– En paper: Cal que el pare/mare/tutor emplene el següent document. L’alumne/a l’haurà de mostrar a tot el professorat i lliurar al tutor/a:

Justificant de faltes d’assistència de l’alumnat