AMPA

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES El Quint.

La nostra finalitat és col·laborar amb el centre en l’educació dels nostres fills/lles i promoure la participació de les famílies en aquesta tasca.

Defensem una educació pública i en valors.

En aquest espai, podreu trobar la informació sobre les nostres activitats, òrgans en els que participem, aixi com la forma de fer-se soci i d’estar en contacte amb nosaltres.

Els nostres fills/lles són el futur i la seua educació està a les nostres mans.

Vos esperem.

QUINES SÓN LES FINALITATS DE L’ A.M.P.A. ?
 • Col·laborar en les activitats educatives dels centres docents.
 • Organitzar activitats formatives complementàries en benefici de pares/mares i alumnat.
 • Assistir als pares i mares en tot allò que fa a l’educació dels seus fills/filles.
 • Representar els pares i mares en el Consell Escolar.
 • Informar i assessorar els pares i mares de les activitats pròpies de l’AMPA.
 • Potenciar la participació de la família en la vida del centre.
 • Promoure la qualitat educativa.
 • Col· laborar amb el professorat i l’alumnat pel bon funcionament del centre.
 • Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.

COM ES FINANÇA?

Es finança mitjançant les quotes dels seus socis i sol·licitant subvencions administratives. Funciona gràcies a la dedicació dels pares i mares. QUE EL NOSTRE SIGA UN GRAN CENTRE EDUCATIU ÉS TASCA DE TOTHOM, per això us animem a participar i col· laborar.

QUOTA DE L’AMPA IES EL QUINT PER FAMÍLIA: 15 EUROS

Pagament per ingrés o transferència (envia justificant a ampaieselquint@gmail.com)
CAJAMAR ES74 3058 7027 3128 1060 3330

COM PODEU PARTICIPAR

 • Fent-vos socis.
 • Assamblees: es convoquen amb antelació, com a mínim una vegada a l’any.
 • E-mail: ampaieselquint@gmail.com
 • Bústia de suggeriments a l’entrada del centre.
 • Reunions de la junta directiva: el primer dilluns de cada mes a les 18 hores, oberta socis/es.
 • Assistència a activitats, actes i reunions que s’organitzen.

Tríptic AMPA amb més informació

Fitxa d’inscripció a l’AMPA

Estatuts de l’AMPA


El AMPA es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES el Quint.

Nuestra finalidad es colaborar con el centro en la educación de nuestros hijos/as y promover la participación de los familias en esta función. Todo, desde la óptica de una educación pública y en valores.

En este espacio, podréis encontrar la información sobre nuestros actividades, órganos en los que participamos, así como la forma de haceros socios y de estar en contacto con nosotros.

Nuestros hijos/as son el futuro de la sociedad y su educación está en nuestras manos.

Os esperamos.

Tríptic AMPA amb més informació

Ficha de inscripción al AMPA

Estatutos del AMPA