Oferta formativa

L’oferta formativa del Centre és la següent:

-Educació Secundària Obligatòria (de 1r a 4t d’ESO).

-Batxillerat: (consulta el pla d’estudis LOMLOE)

  • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.
  • Batxillerat de Ciències i Tecnologia.

-Formació Professional: