PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Calendari i inscripció en les proves d’accés, que en el cas del nostre centre es realitzen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà:Calendari Proves d’Accés 2022 INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març de 2022): SOL·LICITUD: (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909) Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la … Llegir més