PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Calendari i inscripció en les proves d’accés, que en el cas del nostre centre es realitzen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà:
Calendari Proves d’Accés 2022

INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març de 2022):

SOL·LICITUD: (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909)

  • Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d’abril de 2022
  • Publicació llistats provisionals d’admesos: 27 d’abril de 2022
  • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 5 de maig de 2022
  • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR23 i 24 de maig de 2022
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 30 de maig de 2022
  • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 21 de març al 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament.
  • Publicació llistats definitivus qualificacions prova grau mitjà i superior: 3 de juny de 2022
  • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 3- 4 de juliol de 2022

Tota la informació en l’adreça:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

*La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l’apartat sisé d’aquesta resolució (46024990.secretaria@edu.gva.es)