Com actuar en cas de símptomes o contactes COVID-19

La infografia que els adjuntem a continuació, elaborada per Conselleria de Sanitat, pot ajudar-nos a saber què s’ha de fer en cas que el nostre fill/a tinga símptomes o siga contacte estret d’un positiu per COVID-19. En el cas de ser positiu, no hi ha dubtes que cal guardar quarantena i no assistir al centre educatiu, seguint les indicacions del centre de salut. La infografia només és de consulta i mai eximeix del fet de traslladar el cas al centre de salut, que és qui donarà les pautes i protocol a seguir en cada cas.

Vos recordem que en cas que algun alumne (o un familiar amb qui conviu) done positiu, cal comunicar-ho al centre (a través del tutor/a preferiblement) i posar-se en contacte amb el centre de salut, qui de determinarà els passos a seguir.

Per últim, els recordem que d’acord amb les instruccions de les Conselleries de Sanitat i d’Educació, els equips directius dels centres educatius NO tenen autoritat per a prendre decisions respecte a l’aïllament o quarantena dels membres de la comunitat educativa. Aquestes decisions recauen exclusivament en els centres de Salut Pública.