Aneu a la barra d'eines

Eleccions Consell Escolar 2021

Eleccions Consell Escolar 2021

El pròxim 18 de novembre de 2021 se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar pera triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

Documentació:

Tota la informació

Winter is coming!

Aquest curs, l’alumnat de 2n d’ESO de l’IES Clara Campoamor participarà en la tercera edició  d’un projecte de codocència, en el qual es barregen continguts de valencià i de geografia i historia. Al llarg d’aquest projecte, es tractaran d’aplicar els principis de la gamificació en un context educatiu. És a dir, a través de mecàniques pròpies dels jocs (com rànkings, medalles, punts d’experiència) treballarem continguts propis de les matèries.
Al llarg d’aquest primer trimestre, el joc estarà ambientat en la famosa sèrie de Joc de Trons. L’objectiu de l’alumnat serà aconseguir el màxim de punts de glòria possibles. D’aquesta manera podran ascendir en la societat feudal, on podran arribar a ser Rei o Reina de Ponent.
Per a fer-ho, hauran de completar de manera satisfactòria les missions que demane la Mà del Rei (les professores encarregades).
Per començar el joc, l’alumnat s’ha dividit en grups, i aquests s’han convertit en els regnes germànics de l’Alta Edat Mitjana! Francs, Visigots, Ostrogots, Sueus... tots han hagut de dissenyar el seu escut i la seua llegenda, per tal de començar aquesta aventura.

Jornada acollida 10 de setembre de 2021

L’alumnat serà rebut per la tutora o tutor a la porta principal, qui li mostrarà el centre i la seua aula. Assajaran quin serà el protocol d’entrada i eixida i li donarà l’horari i la declaració responsable.

L’alumnat haurà de portar una llibreta i bolígrafs, per prendre notes. No han de comprar cap material ni llibretes fins que parlen amb el professorat que imparteix cada assignatura.

A més, qui siga de Xarxa Llibres, haurà de portar una motxilla buida per emportar-se els llibres. En acabar, se n’aniran a casa.

9.00h 1r ESO

10.00h 4t ESO / PR4

11.00h 2n ESO / PAC

12.00h 1r Batx / 2n Batx

13.00h 3r ESO / PMAR

14.00h FPB / CFGM / CFGS

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE A COMPLIR PER TOT L’ALUMNAT

Aquestes són algunes de les mesures que l’alumnat ha de conéixer del pla de contingència i actuació davant la Covid-19 que l’IES Clara Campoamor ha elaborat seguint els criteris marcats per les autoritats educatives i sanitàries.

  • L’alumnat que presente simptomatologia (tos, febra, dificultat per a respirar) ha de quedar-se a casa i avisar les autoritats sanitàries perquè valore la seua situació. L’alumnat que es trobe en aïllament o en període de quarantena per contacte estret amb algun contagiat o a l’espera de diagnòstic, no ha d’acudir al centre i ho comunicarà al més prompte possible a la seua tutora o tutor.
  • L’ús de la mascareta és obligatori en tots els espais del centre (excepte l’imprescindible per a esmorzar). L’alumnat haurà de vindre de casa amb la mascareta correctament col·locada.
  • S’ha de respectar la distància mínima d’1,2 metres en tot moment, fins i tot abans de l’accés al centre. En aquest sentit, les taules de les aules estan disposades per a guardar aquesta distància i no es podran moure o canviar. L’alumnat ocuparà la mateixa taula durant tot el curs.
  • Higiene de mans. Cal rentar-se-les freqüentment amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. Les aules disposaran de paperera, gel i paper, així com esprais desinfectants per als ordinadors.
  • Hem d’evitar tocar-nos el nas, els ulls i la boca. Per a tossir o esternudar hem de tapar-nos amb el colze o en un mocador de paper que dipositarem a la paperera.
  • Hem d’evitar tocar portes, poms, baranes… Les portes i finestres de les aules estaran obertes per facilitar l’accés i eixida i mantenir els espais ventilats. S’ha reforçat el servei de neteja, especialment en banys i espais de més ús.
  • Es respectarà el protocol d’entrada i eixida del centre, de baixada i ubicació al pati, així com els itineraris de circulació dels passadissos i escales, on s’ha d’anar sempre per la dreta.
  • No es podrà compartir menjar, beguda o material amb la resta de companys. Les fonts del pati estaran inutilitzades. S’evitaran els gestos o salutacions que suposen el contacte físic.
  • Si l’alumnat es troba malament durant la jornada escolar, ho comunicarà al professorat. S’ha habilitat una “sala Covid-19” per a aïllar a qui presente símptomes. Allí romandrà fins que un familiar o tutor/a legal vinga a recollir-lo.
  • nat es troba malament durant la jornada escolar, ho comunicarà al professorat. S’ha habilitat una “sala Covid-19” per a aïllar a qui presente símptomes. Allí romandrà fins que un familiar o tutor/a legal vinga a recollir-lo.

Nova oferta de cicles formatius de l’IES Clara Campoamor per al curs 2021-2022

L’IES Clara Campoamor amplia la seua oferta en cicles formatius per al proper curs amb el grau superior en comerç internacional, que s’impartirà en la modalitat bilingüe.

Aquest cicle ve a completar l’oferta actual i diversificar la formació dels i les estudiants de qualsevol grau de la família de comerç i màrqueting.

A més, des del cus que ve, es podran cursar opcionalment aquests ensenyaments en la modalitat de FP Dual, que combina la formació rebuda en el centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, des del 1r curs, i, amb això, aconsegueix la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

Com aquests curs, tots els cicles s’impartiran en horari de vesprada.

Podeu sol·licitar l’admissió a la web telematrícula.es, del 21 de maig a l’1 de juny de 2021.

Admisió 2021-22

Telematrícula 2021-22Hui es publica al DOGV el procediment per a tramitar l’admissió per al pròxim curs.

🖥 Serà a través de telematricula.es i ja podeu veure el portal web on podreu iniciar el tràmit i el calendari per a iniciar el procediment en cada etapa educativa.

📌 La clau per iniciar el tràmit la podreu traure el dia que comença el període d’admissió en cada etapa educativa.

📄 Enllaç al DOGV: http://dogv.gva.es/datos/2021/05/10/pdf/2021_4975.pdf

ℹ️ Més informació