Ensenyaments

ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL

NIVELL EDUCATIU UNITATS AUTORITZADES LLOCS AUTORITZATS
BATXILLERAT
4
140
CICLES FORMATIUS
2
60
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: PMAR, PR4 i PAC
12
360

BATXILLERAT

MODALITATS DE BATXILLERAT
CIÈNCIES I TECNOLOGIA
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

CICLES FORMATIUS ACTUALMENT ACTIUS

FAMÍLIA ESPECIALITAT NIVELL
COMERÇ I MÀRQUETING COMERÇ GRAU MITJA
COMERÇ I MÀRQUETING TRANSPORT I LOGÍSTICA GRAU SUPERIOR

CICLES FORMATIUS ACTUALMENT INACTIUS

FAMÍLIA ESPECIALITAT NIVELL PLA
COMERÇ I MÀRQUETING GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING GRAU SUPERIOR LOGSE

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

PROGRAMES AUTORITZATS
ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE O PLURILINGÜE

SECUNDÀRIA

MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADICIONAL DEL CENTRE
Pràctiques del Máster de professor d’Educació Secundària