Ensenyaments

ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL

NIVELL EDUCATIU UNITATS AUTORITZADES LLOCS AUTORITZATS
BATXILLERAT
4
140
CICLES FORMATIUS
10
276
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: PMAR, PR4 i PAC
12
360

BATXILLERAT

MODALITATS DE BATXILLERAT
CIÈNCIES I TECNOLOGIA
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

CICLES FORMATIUS CURS 2022-23

FAMÍLIA ESPECIALITAT GRAU PLA
COMERÇ I MÀRQUETING ACTIVITATS COMERCIALS MITJÀ LOE Ensenyança dual
COMERÇ I MÀRQUETING COMERÇ INTERNACIONAL (bilingüe) SUPERIOR LOE
COMERÇ I MÀRQUETING MÀRQUETING I PUBLICITAT (bilingüe) SUPERIOR LOE
COMERÇ I MÀRQUETING SERVICIS COMERCIALS BÀSIC LOE Ensenyança dual
COMERÇ I MÀRQUETING TRANSPORT I LOGÍSTICA SUPERIOR LOE Ensenyança dual
SEGURETAT I MEDI AMBIENT EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL SUPERIOR LOE

PROGRAMA LINGÜÍSTIC

Programa d'educació plurilingüe i intercultural  (Llei 4/2018)
% VALENCIÀ
% CASTELLÀ
% LLENGUA ESTRANGERA
Batxillerat
54
43
22
Formació professional
40
45
15
Educació Secundària Obligatòria
53
36
27
* Proporció de les llengües vehiculars oferida pel centre

INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE

Pràctiques del Máster de professor d'Educació Secundària
Programa Acredita de competències professionals
Adscrit al programa de banc de llibres
Aplica el Portfolio Europeu de les Llengües