Llistats provisionals d’admesos i exclosos per a les beques FP curs 21-22

A continuació podeu consultar les persones admeses i excloses per a les beques de transport i FCT d’aquest curs.

Els moitu d’exclusió són:

  1. no compleix amb els requisits de la base quarta de les bases reguladores
  2. La distància és inferior a 14 km
  3. no acredita la residència
  4. L’ensenyament no és públic o concertat
  5. No acredita la matrícula del curs objecte de la convocatòria

Subvencions a alumnat que curse Formació Professional

Amb la finalitat de sufragar despeses de desplaçament als centres de treball durant el desenvolupament de les FCT, per al model d’FP Dual o amb residència allunyada del centre educatiu, s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a l’alumnat de Formació Professional que curse:

a) Cicles de Formació Professional Bàsica.
b) Cicles Formatius de Grau Mitjà.
c) Cicles Formatius de Grau Superior.
d) Cursos d’especialització de Formació Professional.

Informació per als solicitants:

  • Termini obert: del 26 d’abril al 23 de maig de 2022.
  • Les sol·licituds es presenten i tramiten en els centres públics on estiga matriculada la persona.
bases-reguladores-subvencions-FCT-curs-2021-2022

Llistats provisionals de les proves d’accés de cicles formatius

Hui han eixit publicats els llistats provisionals de persones admeses en el nostre centre per a realitzar les proves d’accés a cicles formatiua de grau mitjà i superior.

Totes les sol·licituds presentades han sigut admeses. Tot seguit podeu consultar els llistats.

Listado-provisional-admitidos-PAC-GM-2022

exGM

Listado-provisional-admitidos-PAC-GS-2022

exGS

Batxillerat i cicles: Sol·licita la beca abans del 12 de maig!

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats han posat en
marxa, per al pròxim curs acadèmic 2022-2023, un nou calendari de tramitació de beques
de caràcter general per a estudiants que cursen estudis postobligatoris, que done
resposta a la reiterada demanda de la comunitat educativa d’avançar les actuals dates de
concessió de les beques.
El nou termini de sol·licitud de beca, que es va iniciar el passat 30 de març, finalitza el
pròxim 12 de maig.

Més info: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf

Admissió curs 2022-23

Ja està publicat el calendari d’amissió per al pròxim curs. Teniu temps per davant, no us preocupeu!

👉 Període d’admissió en ESO i Batxillerat: del 26 de maig al 3 juny.

👉 Període d’admissió en FP: del 19 al 29 de maig.

➡️ Tots els tràmits els podreu realitzar en el web telematricula.es que molt prompte estarà activat.

Inscripció a proves d’accés a cicles formatius curs 22-23

La Conselleria ha publicat la resolució que convoca la realització de les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional per al curs 2022-2023.

La inscripció ha de fer-se del 21 al 30 de març de 2022.

Inscripció

Documentació a aportar escanejada en el correu electrònic 46023225.secretaria@edu.gva.es

Calendari i horari de les proves

Beques curs 2022-2023

Convocatòria de beques curs 2022-2023

Extracte de la Resolució de 10 de març de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general per el curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:  des del 30 de març 2022 fins al 12 de maig de 2022.

​ MÉS INFORMACIÓ A LA WEB DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL