Matriculació curs 2022-23

El proper curs hi haurà novetats als curricula dels cursos de 1r ESO, 3r ESO i 1r Batxillerat, a causa de l’aplicació de la nova Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica Educativa (LOMLOE), per la qual cosa, la matrícula de 1r ESO i 3r ESO es retrassa fins a nou avís.

Pel que fa a la resta de cursos, el calendari de matrícula establert és el següent:

Per a 2n ESO / PAC, dimarts, 21 de juny, en el següent horari:

Alumnat de 1r A: De 8:30 a 10:30h

Alumnat de 1r B: De 10:30 a 12:30h

Alumnat de 1r C: De 12:30 a 14:30h

Per a 4t ESO / PR4 dijous, 23 de juny

Alumnat de 3r A : De 8:30 a 10:00h

Alumant de 3r B: De 10:00 a 11:30h

Alumnat de 3r C: De 11:30 a 13:00h

Alumnat de 3r D: De 13:00 a 14:00h

Alumnat de PMAR: De 14:00 a 14:30h

Per a 2n BAT / 2n FPB dijous, 30 de juny, de 8.30 a 14.30

Per a 2n CICLES (Mitjà i Superiors) divendres, 1 de juliol, de 8.30 a 14.30

Resta de nivells, segons calendari d’Admissió.

Llistes definitives de qualificacions de les proves d’accés a grau mitjà i grau superior

A continuació teniu els llistats de les qualificacions obtingudes en les proves d’accés a cicles realitzades els dies 23 i 24 de maig a aquest centre. Podeu sol·licitar el certificat de superació de la prova a la secretaria del centre, de dilluns a divendres de 9.00h a 14.15h. En horari de vesprada, dijous de 15.30h a 18.00h, fins el 16 de juny inclòs.

S22C-6e22060319000

S22C-6e22060319001

Llistes provisionals de qualificacions de les proves d’accés a grau mitjà i grau superior

A continuació teniu els llistats de les qualificacions obtingudes en les proves d’accés a cicles realitzades els dies 23 i 24 de maig a aquest centre. Les reclamacions s’han de presentar per escrit entre el 31 de maig i l’1 de juny dirigides a la presidenta de la comissió avaluadora.

S22C-6e22052719170

S22C-6e22052719171

Llistats provisionals d’admesos i exclosos per a les beques FP curs 21-22

A continuació podeu consultar les persones admeses i excloses per a les beques de transport i FCT d’aquest curs.

Els moitu d’exclusió són:

  1. no compleix amb els requisits de la base quarta de les bases reguladores
  2. La distància és inferior a 14 km
  3. no acredita la residència
  4. L’ensenyament no és públic o concertat
  5. No acredita la matrícula del curs objecte de la convocatòria

Subvencions a alumnat que curse Formació Professional

Amb la finalitat de sufragar despeses de desplaçament als centres de treball durant el desenvolupament de les FCT, per al model d’FP Dual o amb residència allunyada del centre educatiu, s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a l’alumnat de Formació Professional que curse:

a) Cicles de Formació Professional Bàsica.
b) Cicles Formatius de Grau Mitjà.
c) Cicles Formatius de Grau Superior.
d) Cursos d’especialització de Formació Professional.

Informació per als solicitants:

  • Termini obert: del 26 d’abril al 23 de maig de 2022.
  • Les sol·licituds es presenten i tramiten en els centres públics on estiga matriculada la persona.
bases-reguladores-subvencions-FCT-curs-2021-2022