Aneu a la barra d'eines

Cooperativa PDC

Empresa i iniciativa emprenedora

El programa: ”Empresa i iniciativa emprenedora” pretén fomentar l’esperit emprenedor i el desenvolupament de les competències associades a l’emprenedoria.
 • L’autonomia, creativitat i iniciativa personal.
 • La competència d’aprendre a aprendre.
 • El tractament de la informació i la competència digital.
 • Les competències lingüístiques i matemàtiques.
 • Competència i habilitats socials i ciutadanes de negociació i resolució de problemes

El foment de l’esperit emprenedor és reconegut com una competència clau per a afrontar els canvis socials i econòmics que es deriven d’una societat del coneixement, per la qual cosa el curs 2010-11 es formà un equip de professors i de professores del nostre centre i es va iniciar el programa amb l’alumnat de diversificació curricular de 4t d’ESO com a projecte de futur.
Actualment, el projecte es duu a terme dins del Programa de Reforç de 4t d’ESO (PR4) amb la col·laboració del professorat, les famílies, empreses i ajuntament d’Alaquàs.

Què es la Cooperativa PDC?

La Cooperativa “Persones de Confiança” és un projecte escolar que té com a objectiu principal crear una nova filosofia d’actuació, en el nostre alumnat, aprendre a ser competents sent útils als altres. Per a això, utilitza la metodologia ApS, que és una proposta educativa que combina processos d’Aprenentatge i de Servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els /les participants es formen en implicar-se en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.
Cooperativa està formada per l’alumnat del Programa de Reforç de 4t d’ESO (PR4) del centre que s’agrupen per a:

 • Crear la seua pròpia empresa, una cooperativa sense ànim de lucre.
 • Treballar i comercialitzar els productes de la seua cooperativa.
 • Establir aliances amb l’Ajuntament i les empreses de la localitat.
 • Obtindre resultats, donar els beneficis, realitzar  el servei, avaluar i dissoldre la cooperativa.
Els objectius són:
 1. Comprendre el concepte d’empresa i de persona emprenedora.
 2. Fomentar l’esperit emprenedor entre el nostre alumnat.
 3. Desenvolupar en l’alumnat la iniciativa personal, l’autoestima i la creativitat.
 4. Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació com a ferramentes de treball eficaç en la vida quotidiana.
 5. Realitzar activitats que contribuïsquen a millorar les capacitats de treball en equip, negociació, resolució de conflictes i planificació.
 6. Desenvolupar l’aprenentatge–servei a partir d’un escenari real que incloga tots els components: anàlisi de la realitat, creació, planificació, desenrotllament i avaluació.

El procés de la Cooperativa PDC

El procés té una orientació eminentment pràctica i consta de tres blocs:
Bloc 1: Creació de la cooperativa.
Bloc 2: Gestió de la cooperativa.
Bloc 3: Resultats, servei, avaluació i dissolució de la cooperativa.

Què fem la Cooperativa PDC?

 • Crear la seua pròpia empresa, una cooperativa, sense ànim de lucre.
 • Produir i comercialitzar els productes de la cooperativa.
 • Treballar i mantenir l’Hort Escolar.
 • Participar en activitats al centre (Jornada de portes obertes, dia de la dona, dia del llibre, activitats mediambientals…)
 • Funció d’aprenentatge – servei (es fa en col·laboració amb l’ajuntament d’Alaquàs, empreses de la localitat, organitzacions benèfiques relacionada amb el nostre entorn pròxim…, ja que el servei realitzat dins del projecte respon a les necessitats reals de l’entorn, perquè l’alumnat prenga consciència de la seua utilitat social)
 • Difondre les activitats de la Cooperativa.
 • Difusió del treball realitzat: en la Facultat de Magisteri (Universitat de València – Campus de Tarongers), en la premsa local, en la pàgina web…