Dep Anglés

DEPARTAMENT D’ANGLÉS

Correu del departament: angles@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Jose Juan Gil Pascual Cap Departament
Silvia Planelles Pastor Tutora
Ana Mª Granda Navarro
Antonia Moreno García Coordinadora ESO
Mª Dolores Asensi Torregrosa Coordinadora Formació
Nuria Pons Penalva Vicedirectora
Lidia Candela Martínez
Silvia Ferrández Alfonso
Rubén Morata Mas
Ana Mª Hernández Veracruz