Eleccions al consell escolar

Ahir, 23 de novembre es van celebrar en el nostre centre les eleccions al consell escolar.

El Consell Escolar és l’el òrgan en el qual  famílies, estudiants, docents i personal d’administració i serveis a través dels  seus representants, s’informen, proposen i opinen sobre matèries rellevants per a la millora de la qualitat de l’educació en el Centre.

Per això estes eleccions són un moment de vital importància en el curs, perquè triem als nostres representants.

Nostres alumnat va participar en estes eleccions tant exercint el seu dret a vot com formant part de la mesa electoral durant el procés.

Taxes de matrícula 2023-2024. Batxillerat

Només per a l’alumnat de batxillerat

L’alumnat de batxillerat abans d’entregar els documents de la matrícula en secretaria cal que realitze el pagament de les taxes corresponents.

Taxes per a l’alumnat de 1r de batxillerat

Han de pagar la taxa per expedició de l’Historial Acadèmic de Batxillerat i la taxa per Targeta d’identitat.

Si l’alumne repeteix 1r Batxillerat o es matricula en 2n de Batxillerat, únicament haurà de pagar la taxa per Targeta d’identitat.

Per al pagament d’aquestes taxes s’ha de seguir el següent procediment:

1. TRAURE ELS IMPRESOS 046 DE LA SEGÜENT ADREÇA D’INTERNET:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

Cal triar en el desplegable d’òrgan gestor INSTITUTS D’ALACANT i després marcar TAXA D’EXPEDICIÓ DE L’HISTORIAL ACADÈMIC (Únicament per a alumnes de 1r Bach no repetidors).

El declarant o subjecte passiu que apareix en el document és l’alumne, que és el benificiario dels serveis prestats pel pagament de la taxa.

De la mateixa forma cal imprimir un altre model 046 per a pagar també la taxa de Targeta d’identitat: triar INSTITUTS D’ALACANT i després TARGETA D’IDENTITAT.

Una vegada impresos ens dona l’opció de pagar-los telemàticament mitjançant el pas 2 (opcional).

2. Entregar en secretaria els rebuts amb el segell de l’entitat bancària o el justificant d’haver-hi els abonat tant de l’historial acadèmic com de la targeta d’identitat juntament amb els rebuts generats en el pas anterior.

3. Si s’és beneficiari d’alguna mena de descompte s’haurà de presentar, en el moment de la matrícula, la documentació que justifique aquest descompte. El descompte per discapacitat unicamente es podrà aplicar en el cas que afecte l’alumne i no en el cas de familiars.

Pots descarregar el document amb les instruccions ací.

Beques Ministeri d’Educació curs 2023/2024

Si el pròxim curs estudiaràs Batxillerat, Cicles Formatius o un Grau Universitari, ja pots sol·licitar una de les beques que concedeix el Ministeri d’Educació.

Pots descarregar la informació en pdf amb tots els enllaços ací.

A més, des de la unitat de beques de la direcció territorial de la Conselleria d’Educació a Alacant han posat en marxa el Canal de Telegram @LaMeuaBeca amb l’objectiu d’informar la comunitat educativa sobre la campanya de beques 23/24 del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Accedeix al canal amb el següent codi QR.