Eleccions al consell escolar

Ahir, 23 de novembre es van celebrar en el nostre centre les eleccions al consell escolar.

El Consell Escolar és l’el òrgan en el qual  famílies, estudiants, docents i personal d’administració i serveis a través dels  seus representants, s’informen, proposen i opinen sobre matèries rellevants per a la millora de la qualitat de l’educació en el Centre.

Per això estes eleccions són un moment de vital importància en el curs, perquè triem als nostres representants.

Nostres alumnat va participar en estes eleccions tant exercint el seu dret a vot com formant part de la mesa electoral durant el procés.