PROTOCOL I NORMATIVA COVID

Seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació en la resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021, el protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-COV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 i el pla de contingència dissenyat per aquest centre, l’IES Alcàsser ha adoptat les següents mesures organitzatives per a la protecció i prevenció davant la COVID-19 amb les quals iniciem el curs escolar. En el següent document podeu consultar aquestes mesures tenint en compte que podran modificar-se o adaptar-se en funció de les novetats legislatives que puguen sorgir o de les necessitats que s’observen.

 

document de descàrrega en pdf

Protocol COVID-19 IES Alcàsser (07/09)