ORGANITZACIÓ

Els òrgans col·legiats de l'Institut de Secundària IES Alcàsser són:

  • L'EQUIP DIRECTIU
  • L'EQUIP DOCENT
  • El CONSELL ESCOLAR
  • La COCOPE
  • Els DEPARTAMENTS

Es poden consultar els integrants de cadascun en els subapartats del menú.