CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l'organ de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Els membres del Consell Escolar de l'IES Alcàsser són el següents:

Representants de la direcció del centre

Juan Salvador Llàcer Celda ( President/director )

Trinidad Llàcer Celda ( Vicedirectora )

José María Peiró Álvarez ( Cap d'estudis )

Francesc Hernández Llàcer ( Secretari  )

Representant de l'Ajuntament d'Alcàsser

Asunción Simarro López

Representant del PAS

Almudena Arroyo Berlanga

Representants del professorat

Santiago Monteagudo Fajardo

Sergio Navarro Nácher

Hugo Sánchez Cardete

Carlos Galiano Monzón

Carles Monllor Valor

MªJosé Lupiáñez Marfil

Marta Llorens Calvet

Representants de l'alumnat

Iván Folch Hernández

Joan Novella García

Celia Martínez Marí

Guillem Zamora Mauricio

 

Representants de les famílies

María José Blázquez Ramiro (Presidenta AMPA)

José Sapena Orón

Ruth Ruiz Sáiz

Luís Aviñó García

Miguel Monforte Castelló