CANVI DE MATRÍCULA 23-24

El procediment per a poder realitzar un canvi a la matrícula de l'alumnat és el següent:

  1. Presentació de la sol·licitud de canvi a la secretaria del centre.
  2. Estudi per part de la directiva de la possibilitat de canvi.
  3. Aprovació/desestimació per part del Consell Escolar de la sol·licitud de canvi.

EL termini de presentació de sol·licituds de canvi d'optativa o de canvi de grup és del  18 al 22 de setembre de 2023.

La resolució per part del Consell Escolar serà el 27 de setembre de 2023.

 

document de descàrrega en pdfSol·licitud canvi d'optativa o general