ALUMNES AJUDANTS

Alumnes Ajudants és un projecte que es va posar en marxa a l'institut l’any 2014-2015, amb l’objectiu de reduir la conflictivitat escolar (assetjaments,rebre alumnes nouvinguts, acompanyament d’alumnes que puguen estar sols a l’hora del pati...).

Alumnes Ajudants té com a objectiu la resolució de conflictes entre iguals. És a dir, són els mateixos alumnes els que detecten i proposen les solucions.

El projecte s'aplica a 1r i 2n d'ESO, que és on tenim detectat que solen aparéixer més conflictes.

Si esteu interessats en conéixer més el projecte, podeu consultar el blog de convivència.

Imatge del logo d'alumnes ajudants

https://projecteajudants.blogspot.com/

L'alumnat que forma part del programa ALUMNES AJUDANTS ha preparat els següents vídeos de presentació del programa. (clica sobre les imatges per veure els vídeos)