HORARI

L’horari general del centre és de 8:00 a 16:00

L’horari de Secretaria és de 9:00 a 14:00