HISTÒRIA

A principis dels anys 90 es posà en marxa una nova llei d’educació anomenada LOGSE -Llei 1/1990 de 3 d’Octubre (B.O.E. de 4 d’Octubre de 1990) on s’ampliava l’obligatorietat de l’educació bàsica fins els setze anys, en aquest moment començà a gestar-se el nostre institut, per tal que els xiquets i xiquetes d’Alcàsser pogueren continuar els estudis de secundària sense haver de desplaçar-se a les localitats veïnes.

L’Ajuntament d’Alcàsser, per acord adoptat en sessió plenària celebrada el 14 de juny de 2001 va cedir a la Generalitat Valenciana una parcel·la de 7.775,47 m² per a la construcció del centre previst en el mapa escolar.

El setembre de 2004 va nàixer l’IES D'ALCÀSSER com a resultat de les reivindicacions de la comunitat educativa, els veïns i l’Ajuntament. En 2006 es va aconseguir posar en marxa el Batxillerat i ja en el 2023 començà funcionar el Cicle Formatiu i el Batxillerat General.

L’institut arreplega alumnat dels centres de primària públics adscrits del municipi tant del CEIP Jaume I com del CEIP 9 d’octubre, i en Batxillerat, l’alumnat del nostre institut i del centre concertat Santíssim Crist de la Fe.

Actualment comptem amb més de 500 alumnes matriculats en ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu, i una plantilla de 65 professors, la qual cosa fa que els resultats del nostre alumnat siguen altament positius.

Imatge IES d'Alcàsser
IES D'ALCÀSSER