DOCUMENTACIÓ

Els documents que regulen el funcionament del nostre centre són: PGA, Criteris d'avaluacio, NOF .... Tots aquests documents es poden consultar en el centre.

Descàrrega de documents:

document de descàrrega en pdf

Permís d'eixida

document de descàrrega en pdf

Justificant de falta d'assistència

document de descàrrega en pdf

Justificant vaga alumnat

document de descàrrega en pdf

Justificant falta d'assistència primera i última hores lectives alumnat de batxillerat