EQUIP DIRECTIU

L'actual equip directiu de l'IES Alcàsser està format per:

Director:

Juan Salvador Llácer Celda

Vicedirectora:

 Trini Llácer Celda

Cap d'estudis:

José María Peiró Álvarez

Secretari:

Paco Hernàndez Llàcer