PROGRAMES ESPECIALS

En l'actual curs en el nostre centre s'estan desenvolupant els següents programes educatius especials:

El Pla d’actuació per a la millora (PAM), que constitueix la part pedagògica de la Programació general anual i està conformat pel conjunt d’actuacions que es realitzen en un centre per a la millora de la qualitat educativa, inclou, entre altres aspectes, la consecució de l’equitat en l’educació i la millora de les competències de les persones adultes participants.

  • Desdobles en l’assignatura de Tecnologia des de 1r a 4t ESO.
  • 2n, 3r i 4t de PDC.
  • Desdoble  en l’assignatura de Plàstica 4t.
  • Preparar la PAU de 2n batx. Matemàtiques.
  • Preparar la PAU de 2n batx. Geografia e Història.
  • Preparar la PAU de 1r batx. Castellà, Valencià i Anglés.
  • Programa de reforç ESO dels departaments de Biologia, Física i Química.
  • Hores de mediació, alumnat ajudant, convivència, aula de convivència.
  • Biblioteca i voluntariat de biblioteca.
  • Programa Nouvinguts.