ENQUESTES

Una de les tasques de l’equip de convivència és avaluar contínuament la convivència escolar a les aules per tal de millorar les accions educatives del nostre centre.

Les ENQUESTES ens permeten fer una diagnosi de la situació real de la convivència al nostre institut partint de dades objectives.

Cada cert temps es passen enquestes diagnòstiques de convivència a tot l’alumnat del centre. Es fan en una hora de tutoria.

Si voleu conéixer els resultats de l’última enquesta de l’alumnat podeu consultar el blog de convivència