MEDIACIÓ

L'institut compta amb un servei de mediació compost per alumnat i professorat del centre.

Es porten a terme dos tipus de mediacions.

ALUMNAT ( format a Alumnes Ajudants)- MEDIACIONS INFORMALS

A tots els grups del centre hi ha Alumnes Ajudants que poden portar endavant les mediacions informals sempre sota la supervisió del professorat Ajudant.

A les mediacions informals les tècniques emprades són les pròpies de la comunicació eficaç com l'escolta activa, les reformulacions, l'ajuda en la recerca de solucions, etc.

PROFESSORAT (format al camp de la mediació)- MEDIACIONS FORMALS

Les mediacions formals requereixen d'unes tècniques i estructura molt determinades i al centre les porten endavant el grup de professorat de convivència.

Qualsevol membre de la comunitat educativa, en identificar un conflicte pot posar-se en contacte amb el grup de convivència(que es sol reunir 1 vegada a la setmana). El grup avaluarà el cas conjuntament amb membres de l’equip directiu.

En cas que es puga portar a terme la mediació entre les parts, es realitzarà la mediació segons el mateix protocol del centre. Quedant constància escrita (i confidencial) dels acords arribats per les parts, i es realitzaran les sessions de seguiment que els encarregats de portar la mediació consideren (com a mínim una).