Matrícula 22-23

MATRÍCULA 2022-2023
Atés que l'opció de matrícula en Telematricula.es no completa la matrícula, IES ALBAL matricularà a tot l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius a través del següent correu electrònic:
matricula@iesalbal.es

En la pàgina web de l'institut iesalbal.es trobaran les instruccions i els formularis per a descarregar, emplenar i enviar al correu dalt esmentat juntament amb tota la documentació a aportar. 

 Els períodes de matrícula són els següents:

- ESO des del 19 al 24 de juliol de 2022
- Batxillerat des del 22 al 28 de juliol de 2022
- Cicles Formatius des del 21 al 28 de juliol de 2022


___________________________________________________________________________________________________________


Dado que la opción de matrícula en Telematricula.es no completa la matrícula, IES ALBAL va a matricular a todo el alumnado que ha participado en el proceso de admisión de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos a través del siguiente correo electrónico:
matricula@iesalbal.es

En la página web del instituto iesalbal.es encontrarán las instrucciones y los formularios para descargar, cumplimentar y enviar al correo arriba mencionado junto con toda la documentación a aportar.

Los periodos de matrícula son los siguientes:

-	ESO desde el 19 al 24 de julio de 2022
-	Bachillerato desde el 22 al 28 de julio de 2022
-	Ciclos Formativos desde el 21 al 28 de julio de 2022

Formularis

Llistes provisionals sorteig

Bona vesprada,

Llistes Provisionals Sorteig

Publiquem les llistes provisionals per al sorteig del dia 20.

Els següents llistats mostren l’alumnat que està exclòs del sorteig i el que ha d’anar-hi. S’ha solucionat una errada que hi havia al document amb la informació sobre el sorteig i s’ha tingut en compte a l’alumnat que té germans al centre fins a 4t ESO. Per altra banda, és molt important que tot l’alumnat que està exclòs per “Conservatori” aporte la matrícula una vegada estiga emplenada, així com el nomenament al DOGV en el cas dels esportistes d’elit. Finalment, tot l’alumnat exclòs del sorteig ha presentat la documentació oportuna i ha sigut valorada per la “Comissió del Sorteig” el dia 14 de juliol. Qualsevol errada al llistat comuniqueu-la a l’adreça: docusorteigtorns@iesalbal.es.

Els llistats estan també a la web del centre i al tauler d’anuncis de l’entrada al centre.

El dia 19 es publicaran els llistat definitius.

L’Equip Directiu