Bona vesprada,

Llistes Provisionals Sorteig

Publiquem les llistes provisionals per al sorteig del dia 20.

Els següents llistats mostren l’alumnat que està exclòs del sorteig i el que ha d’anar-hi. S’ha solucionat una errada que hi havia al document amb la informació sobre el sorteig i s’ha tingut en compte a l’alumnat que té germans al centre fins a 4t ESO. Per altra banda, és molt important que tot l’alumnat que està exclòs per “Conservatori” aporte la matrícula una vegada estiga emplenada, així com el nomenament al DOGV en el cas dels esportistes d’elit. Finalment, tot l’alumnat exclòs del sorteig ha presentat la documentació oportuna i ha sigut valorada per la “Comissió del Sorteig” el dia 14 de juliol. Qualsevol errada al llistat comuniqueu-la a l’adreça: docusorteigtorns@iesalbal.es.

Els llistats estan també a la web del centre i al tauler d’anuncis de l’entrada al centre.

El dia 19 es publicaran els llistat definitius.

L’Equip Directiu