MATRÍCULA 2022-2023
Atés que l'opció de matrícula en Telematricula.es no completa la matrícula, IES ALBAL matricularà a tot l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius a través del següent correu electrònic:
matricula@iesalbal.es

En la pàgina web de l'institut iesalbal.es trobaran les instruccions i els formularis per a descarregar, emplenar i enviar al correu dalt esmentat juntament amb tota la documentació a aportar. 

 Els períodes de matrícula són els següents:

- ESO des del 19 al 24 de juliol de 2022
- Batxillerat des del 22 al 28 de juliol de 2022
- Cicles Formatius des del 21 al 28 de juliol de 2022


___________________________________________________________________________________________________________


Dado que la opción de matrícula en Telematricula.es no completa la matrícula, IES ALBAL va a matricular a todo el alumnado que ha participado en el proceso de admisión de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos a través del siguiente correo electrónico:
matricula@iesalbal.es

En la página web del instituto iesalbal.es encontrarán las instrucciones y los formularios para descargar, cumplimentar y enviar al correo arriba mencionado junto con toda la documentación a aportar.

Los periodos de matrícula son los siguientes:

-	ESO desde el 19 al 24 de julio de 2022
-	Bachillerato desde el 22 al 28 de julio de 2022
-	Ciclos Formativos desde el 21 al 28 de julio de 2022

Formularis