XERRADA CIBERSEGURIDAD

Xerrada per a mares i pares

"Ni els nostres fills saben tant d'Internet, ni és tan complicat protegir-los"

Estimades mares i pares,

Com sabeu, els nostres fills viuen envoltats de tecnologies que els obren les portes a un món de coneixements i diversió, però també de riscos i perills. Ells són el que es coneix com a "nadius digitals" ja que utilitzen la tecnologia com quelcom natural el que els fa creure's experts i infravalorar els seus perills.

Per això, el Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, CSIRT-CV, ha posat en marxa Pla Valencià de Capacitació en Ciberseguretat, que centra gran part de les seues accions en la formació i conscienciació als col·lectius amb major probabilitat de ser víctimes d'amenaces online, com és el cas dels adolescents.

En ocasions, pares i educadors ens enfrontem al repte d'ajudar-los a utilitzar el mòbil amb responsabilitat, o a navegar per Internet de forma segura, tasca per a la qual no sempre estem preparats.

Com a part d'aquest pla, entre altres activitats CSIRT-CV us convida a la xerrada ONLINE el dimecres 16 de novembre a les 18 hores dirigida a totes les mares i pares d'alumnes d'aquest centre escolar.

ENLLAÇ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRlNTM1NWMtZTJlNC00Yjg5LWIwOTYtMmQ0ZDJlZTBjMTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%220550890a-3e75-4a2d-aaa5-48d8e6583dbf%22%7d

En aquesta sessió d'aproximadament 120 minuts, s'explicaran conceptes bàsics sobre l'ús que li donen els nostres fills a Internet, les paraules que utilitzen en el seu dia a dia, les principals amenaces, les recomanacions necessàries per millorar la seguretat a Internet de la família i els recursos de suport que podeu trobar perquè vosaltres mateixos us senteu més segurs en navegar o utilitzar el mòbil o tablet.

És molt recomanable que acudiu a aquesta xerrada ja que tindreu ocasió d'entendre com podeu ajudar els vostres fills, a més de plantejar dubtes i preguntes i comprovar que ni els fills saben tant com creuen ni és un món tan complicat.

Aprofitem per informar-vos que a més, durant aquesta mateixa setmana, els alumnes de 2n d'ESO i els docents del centre participaran en altres sessions formatives, amb una base comuna, però amb enfocament i format diferents.