TORNS DE LES PROVES ORALS – JUNY 2024

TORNS DE LES PROVES ORALS – SETEMBRE 2024

(abans del 31 de juliol de 2024)

CANVI DE DATES D’ORALS

Aquells candidats que no puguen realitzar la prova d’EO el dia/hora que han sigut citats, han d’emplenar i presentar a la Secretaria del centre un escrit amb registre d’entrada (IMPRÉS) i han d’adduir-ne les causes i adjuntar-hi els justificants corresponents.

Només es pot sol·licitar el canvi de data/hora de realització de la Prova d’Expressió i Interacció Oral i Mediació Oral en els casos següents:

1r – defunció d’un familiar (de primer grau, ascendent o descendent).

2n – intervenció quirúrgica.

3r – citació judicial (deure inexcusable).

4t – coincidència amb les PAU o amb qualsevol Prova de Certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana.

El termini per a fer la sol·licitud de canvi (amb l’excepció del punt 1r) és el 16 de maig i 1 de setembre, respectivament. És necessari emplenar l’IMPRÉS i entregar-lo a la secretaria de l’escola, en persona o enviar-lo per correu electrònic a 12007279@edu.gva.es.