PROCEDIMENT

Abans de sol·licitar canvi de grup, has de comprovar si hi ha alguna vacant en el grup al qual desitges accederen secretaria. Si en el grup de destí no hi ha cap vacant, no es pot demanar canvi.

No podem garantir que el canvi de grup es puga efectuar, atés que la matrícula de vacants està oberta i també pot haver-hi diverses sol·licituds de canvi de grup per a una mateixa plaça.

RESOLUCIÓ DELS CANVIS

  • Els alumnes hauran de seguir en el grup en el qual es van matricular fins que es concedisca el canvi.
  • Una vegada concedit el canvi, Secretaria informarà  el professor/a del nou grup de l’alumne.

A partir de novembre només es podrà canviar de grup per motius justificats. S’ha de sol·licitar presentant l’imprés i la justificació corresponent en secretaria o al 12007279@edu.gva.es

Causes justificables:

  • quan s’hagen matriculat posteriorment en un altre centre docent oficial (universitat, secundària)
  • el seu horari o situació laboral també haja canviat posteriorment
  • per qualsevol altra causa de força major que es puga justificar