Si vas estudiar a l’EOI amb un plà d’estudis anterior y vols continuar els teus estudis, t’interessarà saber a quin curs actual corresponen els estudis que ja tens fets.