Les classes en horari de matí es fan a la CASA DE LA CULTURA

(Av. de la Llibertat, 1. Vinaròs)

Què vol dir que un curs és semipresencial? Tenint en compte que les classes de l’EOI són sessions de 2h dos dies a la setmana, el curs semipresencial significa que hi ha classe presencial “normal” un dia a la setmana (dimarts, per exemple) on es prioritzen les activitats de destresa oral, explicacions i resolució de dubtes i el segón dia es converteix en una sessió online asíncrona a través de la plataforma Aules amb activitats per tal de completar l’aprenentatge.   

Què vol dir que un curs és integrat? Els nivell dels cursos de l’EOI es divideixen en 2 anys (1B1 i 2B1, per exemple). En un curs integrat es matriculen alumnes tant del primer com del segón any. La docència és més personalitzada, ja que es treballa amb una ratio inferior i part del material s’adapta als diferents nivells. Finalment cada alumne/a és avaluat/da segons al nivell en que es va inscriure.