Aquelles persones que tinguen coneixements de l’idioma, però no puguen acreditar-los mitjançant un certificat o diploma oficial (d’EOI o entitat externa, ací pot consultar la llista de certificacions reconegudes) poden inscriure’s al nivell 1A2 o realitzar un test de classificació (antiga PROVA DE NIVELL) i així intentar accedir a qualsevol nivell superior a 1A2:

Per a poder realitzar el test és necessari inscriure’s primer i pagar una taxa d’11,01.

Qui pot inscriure’s per a realitzar el test de classificació?

  • Alumnat de nou ingrés que te coneixements previs de l’idioma però no pot acreditar-los amb cap dels certificacions reconegudes , i desitja matricular-s’en un nivell superior a l’inicial (1A2).
  • Professorat PIALP de nou ingrés que te coneixements previs de l’idioma però no pot acreditar-els amb cap dels certificacions reconegudes , i desitja matricular-s’en un nivell superior a l’inicial (1A2).
  • Alumnat actual o antic d’una EOI de la Comunitat Valenciana que desitja accedir a un curs o nivell superior a l’últim cursat.

Requisits

Per a poder realitzar el test de classificació és necessari comprovar els següents requisits:

  • Tindre 16 anys o complir-los en 2024.
  • Ser major de 14 anys l’any natural en què és matricule per a seguir l’ensenyament d’una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que curse en l’Educació Secundària Obligatòria. Cal recordar que desprésno és podrà matricular en la Prova de Certificació fins a complir els 16 anys.
  • Els ciutadans de qualsevol nacionalitat podran matricular-s’en un idioma estranger diferent de l’oficial del país on van realitzar la seua escolarització obligatòria. Per a poder matricular-s’és imprescindible estar en possessió del NIE.