Què és un projecte Erasmus+ KA122?

Un projecte Erasmus+ KA122 és un projecte de mobilitat del personal d'educació de persones adultes, com és el cas del professorat d'EOI, amb l'objectiu de millorar la seva formació en qualsevol aspecte relacionat amb la seva pràctica professional.

Es tracta d'un projecte de centre ja que la formació rebuda ha de tenir un impacte en tot el personal que repercuteixi a l'alumnat i en la millora de la vida acadèmica en general.

La consecució dels objectius plantejats a cada projecte es duen a terme a través de mobilitats dins dels països adherits al programa Erasmus+, que poden ser de 2 tipus:

- Cursos estructurats o jornades de formació
- Jobs Shadowing o períodes de formació mitjançant observació en centres europeus acollits al programa

A Espanya, l'organisme encarregat de la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte del programa Erasmus+ a l'àmbit de l'Educació i la Formació és el SEPIE, Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (@sepiegob)